Licence pro komerční účely

Pokud chcete používat systém jiným způsobem než dovoluje licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5, musíte požádat o individuální licenci. Nejběžnější komerční licence je pro užití systému Webtan pro monitoring návštěvnosti komerčního webu (tj. webu jehož provozováním plyne jeho provozovateli zisk).

Licence pro monitoring návštěvnosti komerčního webu

Pro udělení této licence je třeba o ni zažádat níže uvedeným způsobem. Zasláním e-mailu s předmětem Licence pro komerčni web je považováno za váš souhlas s ustanoveními v bodech 1-4.

 1. Licence pro monitoring návštěvnosti komerčního webu (dále jen licence) může být udělena beúplatně či za úplatu.
 2. Licence opravňuje nabyvatele licence využívat systém Webtan pro monitoring návštěvnosti webu v doméně druhého či třetího řádu dle dohody (viz tabulka Udělené komerční licence níže).
 3. Uživatel licence není zejména oprávněn za úplatu provozovat, upravovat, distribuovat či pronajímat systém Webtan (totéž platí pro díla odvozená od systému Webtan).
 4. Uživatel licence souhlasí se zveřejněním URL webu na němž je systém Webtan provozován a/nebo názvu takového webu a/nebo jména fyzické či právnícké osoby provozující web na němž je systém Webtan provozován, pokud je toto zveřejnění za účelem propagace systému Webtan (uvedení v referencích apod.).
 5. Je-li v tabulce Udělené komerční licence ve sloupci Podmínka uvedeno písmeno čí písmena, která odpovídají v bodu 6 uvedeným podmínkám, je uživatel licence povinen tyto podmínky dodržet.
  1. Umístit odkaz alespoň na úvodní stránku monitorovaného webu.
  2. Umístit odkaz na každou www stránku ve jejímž HTML kódu je obsažen měřící kód systému Webtan.
  3. Dodržet jinou dohodu ujednanou písmemně nebo prostředky komunikace na dálku (obvykle e-mailem).
 6. Za odkaz smyslu výše uvedeného bodu se považuje libovolná forma odkazu uvedená níže na této stránce pod nadpisem Odkazy.

Žádost o udělení licence

Pro udělení licence pošlete vaši žádost e-mailem na adresu webtan@pavucina.com s předmětem Licence pro komerčni web. V e-mailu uveďte URL webu (webů) pro které chcete udělit licenci a preferovanou formu odkazu na systém Webtan.

V případě, že požadujete jiný typ licence, než je Licence pro monitoring návštěvnosti komerčního webu, neváhejte mě též kontaktovat e-mailem webtan@pavucina.com. Není problém domluvit individuální podmínky.

Udělené komerční licence

URL Podmínka
tribun.cz A
doprace.cz A
knihovnicka.cz  
personnelmarketing.com  
aitia.cz  
www.kulinarskadilna.cz  
www.opavsko.biz A
www.jobfairs.cz C
www.mixxx.cz C
www.peoplecommunication.eu C
www.menseek.eu C
www.jobadvert.eu C

Odkazy

HTML

Textový odkaz 1
<a href="http://webtan.pavucina.com" target="_blank"
title="Monitoring návštěvnosti webů WEBTAN">Monitoring
návštěvnosti webů WEBTAN</a>
Textový odkaz 2
Sleduje <a href="http://webtan.pavucina.com" target="_blank"
title="Monitoring návštěvnosti webů
WEBTAN">WEBTAN</a>
Ikonka 88x31
<a href="http://webtan.pavucina.com/" target="_blank" title="Monitoring návštěvnosti webů WEBTAN">
<img src="http://webtan.pavucina.com/promo/webtan_icon.gif" alt="Monitoring návštěvnosti webů WEBTAN">
</a>
Ikonka 80x15
<a href="http://webtan.pavucina.com/" target="_blank" title="Monitoring návštěvnosti webů WEBTAN">
<img src="http://webtan.pavucina.com/promo/webtan_icon_80_15.gif" alt="Monitoring návštěvnosti webů WEBTAN">
</a>

XHTML

Textový odkaz 1
<a href="http://webtan.pavucina.com"
onclick="return!window.open(this.href);" title="Monitoring návštěvnosti
webů WEBTAN">Monitoring návštěvnosti webů WEBTAN</a>
Textový odkaz 2
Sleduje <a href="http://webtan.pavucina.com"
onclick="return!window.open(this.href);" title="Monitoring návštěvnosti
webů WEBTAN">WEBTAN</a>
Ikonka 88x31
<a href="http://webtan.pavucina.com/"
onclick="return!window.open(this.href);" title="Monitoring návštěvnosti webů WEBTAN">
<img src="http://webtan.pavucina.com/promo/webtan_icon.gif" alt="Monitoring návštěvnosti webů WEBTAN" />
</a>
Ikonka 80x15
<a href="http://webtan.pavucina.com/"
onclick="return!window.open(this.href);" title="Monitoring návštěvnosti webů WEBTAN">
<img src="http://webtan.pavucina.com/promo/webtan_icon_80_15.gif" alt="Monitoring návštěvnosti webů WEBTAN" />
</a>

Ukázky ikonek

88x31

Monitoring návštěvnosti webů WEBTAN

80x15

Monitoring návštěvnosti webů WEBTAN